Bereikbaar op: 06-46295298

disclaimer

1. Website.
De website www.hourik.nl wordt u aangeboden Hourik Installatietechniek. Wij zijn gevestigd te Uitgeest en zijn
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34229905. Op het gebruik van
onze website is deze disclaimer van toepassing.

2. Fouten op website.
Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op deze Website. Wij kunnen
echter niet garanderen dat de inhoud van deze informatie in alle opzichten volledig, juist of actueel is.
Ook kunnen wij niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert. Indien u gebruik maakt van deze
website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn indien u schade lijdt doordat de inhoud die
wij aanbieden op de website niet volledig, juist of actueel is of doordat de website niet ononderbroken
functioneert.

3. Hyperlinks.
Onze website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend
als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over deze
websites van derden, en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze
hyperlinks verwijzen in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet
garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt
aangeboden. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn
voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

4. Intellectueel eigendomsrecht.
Op de inhoud van onze website (waaronder teksten, audio, video, foto’s, grafisch materiaal, buttons,
software en logo’s) rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan (onderdelen van de)
inhoud van onze website te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te
verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de voorafgaande schriftelijke
toestemming van onze licentiegevers. Onder openbaarmaken wordt in dit verband mede begrepen het opnemen
van inhoud van onze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding. Tenzij anders
aangegeven op onze website, is deze toestemming niet nodig voor het door u bekijken van (onderdelen van de)
inhoud van onze website in uw browservenster voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

5. Online Communicatie.
Berichten die u ons per email (waaronder mede begrepen contactformulieren) stuurt kunnen door derden worden
onderschept, misbruikt of gewijzigd. Wij raden u daarom af ons vertrouwelijke informatie per email te versturen.
Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat wij alle e-mails die u ons stuurt (tijdig) zullen ontvangen. Mocht u
alsnog overgaan tot het verzenden aan ons van e-mails, dan aanvaardt u de risico’s die verbonden zijn
aan het gebruik van dit communicatiemiddel.

6. Wijzigingen.
Wij houden ons het recht voor om de op de inhoud van onze website (waaronder mede gegrepen deze disclaimer)
aan te vullen of te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan om periodiek
na te gaan of de inhoud van onze website is gewijzigd.

7. Jurisdictie en toepasselijk recht. Op het gebruik van onze website is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van onze website dienen bij
uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

  • Over Hourik Installatietechniek

    Hourik Installatietechniek is een bedrijf met jarenlange ervaring in het installatievak. Door kwaliteit te leveren in ons werk en materiaal, mede door onze gespecialiseerde leveranciers, proberen wij de concurrentie achter ons te laten. Ook voor een nieuwe badkamer of toilet kunt u bij ons terecht, maar ook voor aanleg, vervanging of reparatie van uw waterleiding, gasleiding, riolering, zink en dakwerk en verwarmingsinstallatie bent u bij ons aan het goede adres.